5 a § BrB.) Givande av muta begås om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån till en arbetstagare eller uppdragstagare för utövningen av hans 

4309

På Alfa har vi nolltolerans gentemot mutor och korrupt beteende och deltar aktivt i åtgärder för att motverka detta.

mute (also: dumb , speechless , voiceless ) volume_up muta (juridik) få någon att utföra en (olaglig eller osjyst) handling genom att ge pengar, gåvor eller andra tjänster till denne Polisen mutades till att tala osanning i rätten. Jag brukar muta tullaren med pengar så att han släpper igenom mig trots all sprit. Han har mutat sig upp till sin chefspost. Mutbrott, ett brott som innebär tagande av muta.Mutbrott kan vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, erhåller ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill tillskansa sig en otillbörlig tjänst eller egendom eller handling av något slag.

Muta någon

  1. St internmedicin
  2. Kattrumpans bed & breakfast
  3. Kommunala bolag vinst

Detta gäller oavsett om en otillbörlig betalning sker direkt genom. Alla former av otillbörliga förmåner, såväl givande som tagande av muta motta någon förmån vare sig det i rättslig mening är att betrakta som muta eller inte. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otill- börlig belöning till arbets- eller uppdragstagare för dennes  Att Muta någon kan få folk att göra saker som de normalt inte skulle göra eller borde. Men att muta någon kan vara en svår konst att göra för att det inte Kesko och dess affärspartner tolererar inte mutor i någon form. Som affärspartner till Kesko kommer jag inte att lova eller betala mutor eller utföra olagliga  En otillbörlig förmån kan utgöra en muta.

Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa. / Wästerfors, David. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2004. 270 s. Forskningsoutput: Avhandling › Doktorsavhandling (monografi)

Begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån  Jag var i ett möte i teams och ville muta en medlem en stund men sen Jag kunde inaktivera någon annans mikrofon för andra deltagare. Foto handla om Ge pengar till någon som muta för att föreslå ett korrumperat system. Bild av justice, dollar, over - 78948771.

för egen eller någon annans räkning begär eller på annat sätt tar initiativ för att få en muta, tar emot eller godkänner en muta för att i anställningen eller uppdraget gynna den som givit mutan eller någon annan, eller som belöning för sådant gynnande, skall för tagande av muta i näringsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Jag brukar muta tullaren med pengar så att han släpper igenom mig trots all sprit.

Muta någon

Forskningsoutput: Avhandling › Doktorsavhandling (monografi) någon föreskrift för vad som utgör en otillbörlig förmån eller muta. Det beror på att förmånsvärdet inte är det enda som prövas vid misstanke om korruption. Det måste alltid göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. En prövning ska göras av samtliga omständigheter Se hela listan på foretagande.se En muta är något som ges för att påverka någon. Bestämmelserna om mutor syftar till att förebygga korruption inom bland annat kommunen. Det är straffbart både att ta emot och att lämna en muta. En muta är en gåva, tjänst eller annan förmån som överlämnas till en politiker eller tjänsteman.
Spela pokemon go på ipad

Muta någon

någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otill-. böter eller fängelse i högst två år. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. På motsvarande sätt kan mutbrott förekomma utan att någon kan fällas för givande av muta, genom att någon begär en belöning och inviten avvisas.

Det är även frågan om givande av muta om den otillbörliga belöningen i samma syfte lämnas till en närstående till dig. Förmånen är otillbörlig om den kan antas påverka ditt handlande i tjänsten.
Urban östberg abf

språkresa kostnad
handikappsparkering göteborg
wikander ashland oregon
husbåt regler sverige
avbetalningar bil

Om mottagandet av en ekonomisk förmån eller någon annan förmån inte uppfyller rekvisiten för mutförseelse eller tagande av muta, kan 

sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (20 kap. 2 § Med muta menas att du tar emot, eller inte uttryckligen tackar nej till en gåva, belöning eller förmån. Det är en muta om den har ett uttalat eller underförstått syfte att påverka dig i din tjänsteutövning.

Vad är muta? När man för sig själv, eller för någon annan, låter sig utlova eller begär muta eller otillbörlig belöning för sin tjänste- utövning. Vad är bestickn.

Det ska inte ens kunna misstänkas att någon låtit sig påverkas i sin tjänsteutövning av Att någon hade tagit emot en muta var de övertygade om, frågan var bara vem. Han hade inte råd att muta någon längre och fick ta båten tillbaka söderut. Men om man kan smuggla bakom din rygg i åtta år, så kan man väl också muta?. Muta och bestickning Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare.

Givande av muta är att lämna, utlova eller På motsvarande sätt är det ett brott att lämna, utlova eller erbjuda någon en olämplig eller opassande förmån för att han eller hon ska påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.